"תופרים לך חליפת בטיחות"

פקודת התעבורה

פקודת התעבורה [נוסח חדש]* פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.    בפקודה זו – (תיקון מס' 47) תשנ"ח-1998           "בוחן נהיגה" ו"בוחן […]

נוהל מלגזנים חדש

הנדון: לימוד והדרכת נהיגה במלגזות מבוא א.      שר התחבורה חתם על תקנה 39 א(ח) לתקנות התעבורה, המחייבת אדם המבקש לנהוג ולהפעיל […]

חוק שירותי הובלה

במטרה להגביר את הבטיחות בהפעלת רכב מסחרי בעת מתן שירות הובלה ולהגן על הצרכן ועל איכות הסביבה. רישיון המוביל ניתן […]

נהיגה ומנוחה תקנה 168

הדרכת נהגים לחברתנו ניסיון עשיר בתחום נהיגה ומנוחה ואנו קוצרים מחמאות ושביעות רצון גבוהה בכל מקום בו אנו מדריכים. כל […]

תמצית מידע למפעיל מלגזה

מפעיל מלגזה יקר! מטרת חוברת זו, לספק לך מידע בסיסי, שישמש אותך בהפעלת המלגזה בעבודתך היומיומית. המידע שמובא כאן מתבסס […]