"תופרים לך חליפת בטיחות"

תקנות עבודה בגובה

תקנות עבודה בגובה הגדרות 1 .בתקנות אלה: "אזור סכנה" – אזור שמתבצעת מעליו עבודה בגובה, שאליו עלולים ליפול חלקים כלשהם […]