"תופרים לך חליפת בטיחות"

קורס בטיחות, נאמני בטיחות

דף הבית » בית ספר למקצועות בטיחות » קורס בטיחות, נאמני בטיחות

קורס נאמני בטיחות  

 למה צריכים?

 • חוק "ארגון הפיקוח על העבודה": קובע חובה להסמיך נאמני בטיחות בכל מפעל.
 • מקובל להסמיך כ- 10% מהעובדים במפעל כנאמני בטיחות, כולל את חברי וועדת הבטיחות.
 • במקום בו פועלת וועדת בטיחות, חבריה הם חלק מנאמני הבטיחות במפעל, המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי הנהלה באופן שוויוני.
 • אחריות "נאמן הבטיחות": מסייע למנהל ולממונה הבטיחות לקיים את עקרונות הבטיחות במקום העבודה, פועל בשיתוף עם וועדת הבטיחות ומסייע בשיפור תנאי הבטיחות במקום העבודה.

הקורס מבוצע בשיטת יום בשבוע או באופן אחר – בהתאם לבקשת הלקוח ובהתאם לנוחותו.
ניתן לבצע את הקורס במפעל/משרדי הלקוח או בבית-הספר למקצועות הבטיחות שלנו, באשקלון.

קורס נאמן בטיחות-תנאי סף :

 • ידע קודם – לא נדרש.
 • חובת השתתפות בכל שעות ההדרכה.
 • קבלת התעודה – מעבר בהצלחה של מבחן עיוני (אמריקאי).

משך הקורס נאמני בטיחות :

 •  הסמכת נאמני בטיחות אורכת  3 ימי לימוד.
 • ריענון נאמני בטיחות נמשך כ- יום אחד.

להלן הנושאים המועברים בקורס נאמני בטיחות :

 • מושגים ועקרונות בבטיחות.
 • פרואקטיביות בבטיחות.
 • גורמי סיכון ותנאי סביבה – רעש, תאורה, איוורור וארגונומיה.
 • עיקרי "פקודת הבטיחות בעבודה" ו"חוק ארגון הפיקוח על העבודה".
 • "סקר סיכונים" ו"הערכת סיכונים.
 • וועדת בטיחות.
 • תחקור אירועי בטיחות.
 • בטיחות באש.
 • תקנות עבודה בגובה (ללא הסמכה).
 • כלי הרמה ושינוע (מנופים, מלגזות וכלי הרמה אחרים).
 • מיגון מכונות ושימוש בכלי יד .
 • חומרים מסוכנים.
 • בטיחות בחשמל.
 • מבחן עיוני מסכם.

מי יכול להיות נאמן בטיחות בעבודה? 

 • כל עובד שחיי אדם חשובים לו ושהבטיחות חשובה לו!
 • מומלץ לשלוח לקורס עובדים וותיקים ו/או עובדים שיש להם "אופק עבודה ארוך בחברה".
 • מומלץ שכל מנהל בחברה ישתתף בקורס, ע"מ ללמוד את התקנות ואת הדרישות ממנו כמנהל בתחום הבטיחות.
 • אנו מקיימים קורסי "נאמני בטיחות" גם למנהלים!

סמכויותיו של נאמן הבטיחות במקום העבודה

 • פיקוח על תנאי הבטיחות:  בוגר הקורס יוכל להבחין ב"בעיות בטיחותיות" ולסייע לשיפור תנאי הבטיחות והגהות במקום העבודה.
 • הדרכת עובדים: הוא נושא אחריות להדריך ולייעץ לעובדים בנושאים הנוגעים לבטיחות ולגהות.
 • דיווח על ליקויים: עליו להודיע בכתב למעביד על כל ליקוי בבטיחות ובגהות במקום העבודה.
 • צפייה במסמכים:  הנאמן מורשה לעיין בכל מסמך הקשור לבטיחות.
 • ליווי מפקח העבודה: הנאמן יכול להילוות למפקח העבודה במהלך ביקוריו במקום העבודה ולספק לו את כל המידע הדרוש.
 • קידום תרבות הבטיחות:  עוסק בקידום תרבות הבטיחות במפעל/ארגון והטמעתה.
 • שיתוף פעולה עם וועדת הבטיחות: במקום בו קיימת וועדת בטיחות, הנאמן פועל בשיתוף פעולה איתה.

לאחר הסמכת עובדים כ"נאמני בטיחות":

הסמכת עובדים כנאמני בטיחות,  מאפשרת להקים וועדת בטיחות במפעל. בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר, יש להקים וועדת בטיחות, המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד ביחס שווה. בעת בחירת חברים לוועדה, יש להתחשב בוותק שלהם במפעל, ובמידת העירנות וההבנה שהם מגלים לנושא הבטיחות בעבודה. אם לא מונו נציגים כנדרש לוועדת הבטיחות, יכול מפקח עבודה אזורי לדרוש את מינויים בכתב, ואם דרישה זו לא נענית, הוא רשאי למנות נציגים כראות עיניו, הן מבין עובדי המפעל והן שלא מבין עובדי המפעל.

אמצעים משמעתיים שהועדה יכולה להטיל על העובדים

וועדת הבטיחות רשאית להמליץ בפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו מקיים כללי בטיחות. אמצעים אלו יכולים לכלול: ניכוי שכר של עד שבוע ימים, הפסקת עבודה של עד שבועיים, העברה לתפקיד מתאים אחר ואף פיטורי עובד שלא ניתן למצוא לו תפקיד אחר (הכל בכפוף לשימועים כדין).
המעביד רשאי (אך אינו חייב) לנקוט באמצעים שהוועדה המליצה עליהם. אם נוכה סכום כסף מעובד, הוא יועבר לרשות וועדת הבטיחות על לצורך קידום הבטיחות במפעל.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם