"תופרים לך חליפת בטיחות"

סקר סיכונים

דף הבית » מאמרים » סקר סיכונים

סקר סיכוניםסקר סיכונים

סקר סיכונים הינו לב ליבה של תוכנית הבטיחות. על-פי ממצאי סקר הסיכונים, נוכל לסווג כל תהליך/ פעולה/ תפקיד לפי רמת הסיכון שבו, "לנטר" ולהצביע על כל פעולה אשר עלולה לסכן עובדים ואורחים, ובשל כך- להביא למודעות לקיומו של הסיכון ולקבוע כיצד ניתן להקטין את הסיכון לרמה הנמוכה האפשרית ובאילו כלים נשתמש- בהתאם לסוג הסיכון והנזק שהוא עלול לגרום.

סקר סיכונים מבוצע בשיטת  (Job Safety Analysis (JSA המאפשר לנתח באופן מותאם וספציפי כל תפקיד, עמדה או פעולה שעל העובד לבצע ולפיכך לקבוע האם הפעולה הינה בגדר "הסיכון הקביל" או שעלינו לקבוע כלים על-מנת להורידו לרמה זו.

לאחר ניתוח תהליך העבודה שעל העובד לבצע, נעריך את רמת הסיכון לכל פעולה בתהליך. את הערכת הסיכון נקבע ב סקר סיכונים לפי פרמטרים קבועים מראש (הסתברות התממשות הסיכון וחומרת הפגיעה).

ראשית, על מנת שנוכל לקבוע האם תהליך או פעולה מסוימת אכן ניתנת לביצוע מבחינה בטיחותית, עלינו להגדיר מהי רמת "הסיכון הקביל" שבמסגרתו אנו יכולים לעבוד. לכל פעולה אשר להערכתנו אינה במסגרת הסיכון הקביל, נקבע כלים (נוהל, הדרכה, אישור מיוחד וכד') אשר יוריד את הסיכון לרמת הסיכון הקביל. פעולה אשר נקבעו כלים להפחתת הסיכון בה, אך גם לאחר הערכתה מחדש, עדיין אינה במסגרת הסיכון הקביל- אינה יכולה להתבצע ואנו ניאלץ לקבוע תהליך/ פעולה תחליפית אשר תתקיים במסגרת רמת הסיכון אותה קבענו שהחברה יכולה להתקיים בה.

הערכת רמת הסיכון כקביל או לא קביל, תיקבע על-פי מכפלה של ההסתברות להתממשות הסיכון X חומרת הפגיעה (פיזית ו/או כלכלית).

הפעילות אותה נבצע בסקר סיכנוים תתבסס על:

  • פקודת הבטיחות בעבודה – נוסח חדש – תש"ל 1970.
  • חוק ארגון הפיקוח על העבודה – התשי"ד 1954.
  • נסיון ושיקול דעת מקצועי.

בסיום הסקר, נגיש לכם סיכום בכתב, הכולל את הסיכונים והמפגעים הקיימים במפעל, את הפעולות הנדרשות לביצוע ודרישות החוק הרלוונטיות לכם, בתחום מניעת סיכוני בטיחות ובריאות.

הסקר סיכונים יבוצע על-ידי ממונה בטיחות מוסמך, מקצועי ובעל ניסיון רב בנושא סקר הסיכונים.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם