"תופרים לך חליפת בטיחות"

מבדקי בטיחות למוסדות חינוך

דף הבית » שירותי החברה » מבדקי בטיחות למוסדות חינוך

בטיחות במוסדות חינוך היא עקרון וערך מוביל בכל הקשור לתלמידים במוסדות חינוך.

מערכת החינוך תפקידה לקבוע את מדיניות הבטיחות ולהנחות את הרשויות המקומיות והבעלויות בכל הקשור לבטיחות הסביבתית במוסדות החינוך.

הנחיות אלו מופצים באמצעות חוזרי מנכ"ל מנשרים והנחיות לבעלי מקצוע כמו יועצי בטיחות, מנהלי בטיחות וקב"טים העוסקים בתחום זה ברשויות ובבעלויות.

המבדק הינו בקרה מדגמית האמורה לבחון במידת האפשר שאכן הרשויות קיימו את הנחיות חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות.

כלומר, מבדקי בטיחות למוסדות חינוך מבוצעות ע"י יועץ מוסמך, לבדוק אם בשטח קוימו הוראות הבטיחות הרשומות בחוזר מנכ"ל ומחייבים מוסד חינוך, בית ספר או גן ילדים, הן בתכניות והן בביצוע הפיזי.

הצוות שלנו מבצע מבדק פנימי וחיצוני של מוסדות חינוך, מאתר ליקויים בטיחותיים ופערים בין התקנים וההנחיות למצב הקיים בשטח.

בסיום כל מבדק נעביר למוסד החינוכי, דו"ח ליקויים הבנוי על פי רמות חומרה בכוונה לאפיין את דחיפות הטיפול, ולאחר שהליקויים טופלו תנפיק אישור בטיחות למוסד.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם