"תופרים לך חליפת בטיחות"

תיקי שטח ותיקי מפעל

דף הבית » שירותי החברה » תיקי שטח ותיקי מפעל

מי מחויב ב תיקי שטח ותיקי מפעל ?

 • מבני מגורים רבי קומות שגובהם מעל 29 מ' מהכניסה הקובעת.
 • מבנים המפורטים בנספח א' להוראה 503.
 • הוראה זו לא תחול על מבנים בהם נדרש תיק מפעל בהתאם לתקנות רישוי עסקים, מפעלים מסוכנים, התשנ"ג 1993.

בהתאם לחוק רישוי עסקים, נדרשים עסקים, המחזיקים חומרים מסוכנים או שנעשה בהם שימוש בחומרים מסוכנים, להכין " תיקי שטח ותיקי מפעל ". בתיק זה ירוכזו נתוני החומרים המסוכנים המוחזקים במפעל וכן יפורט בו הנוהל לטיפול באירוע מסוכן, המותאם ל"תרחישים הסבירים" באותו מפעל, כך שבזמן אירוע חירום חו"ח,  ידעו בעלי התפקידים במפעל כיצד לטפל באירוע. מתכונתו של התיק נקבעה ע"י המשרד להגנת הסביבה ופיקוד העורף.

במידה והנכם מחזיקים חומרים מסוכנים, סביר להניח שאתם נדרשים לדווח על כך לרשויות ולהכין תיק בהתאם. 

מבנים המפורטים בנספח א' להוראה 503 הם:

 1. אולמות שמחה ששטחם המקורה עולה על 750 מ"ר והם חלק ממבנה יוגש כחלק מתיק השטח של המבנה, אם המבנה נדרש לכך.
 2. אצטדיונים ואולמות ספורט עם מעל 1,000 מושבים.
 3. בנקים מבנים בני 2 קומות או יותר מעל 1,000 מ"ר.
 4. בתי אבות / בית גיל הזהב בעלי 50 מיטות ומעלה.
 5. בתי מלון ופנימיות מעל 35 מיטות (לא יידרש תיק שטח נפרד עבור פעילויות המתקיימות במתקן, כגון אולם שמחות).
 6. מבני תעשייה, בתי מסחר, שיווק ושירות לציבור ששטחם עולה על 2,000 מ"ר.
 7. בתי קולנוע, אולמות לכנסים, תיאטרון, בתי עינוג כהגדרתם בתקנות שירותי הכבאות ששטחם עולה על 1,000 מ"ר.
 8. מבני משרדים ששטחם עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר.
 9. מבני מוזיאונים ששטחם עולה על 1,000 מ"ר.
 10. מרכז מסחרי ומרכולים ששטחם עולה על 2,000 מ"ר או בעלי 4 קומות ויותר.
 11. קניון.
 12. מסוף נוסעים בתחבורה ציבורית כגון: תחנה מרכזית לאוטובוסים, תחנת רכבת ששטחו עולה על 5,000 מ"ר.
 13. אוניברסיטאות ומכללות התייחסות לכל הקמפוס בכללותו.
 14. בתי חולים ומוסדות רפואיים ששטחם עולה על 500 מ"ר התייחסות לכל הקמפוס בכללותו.
 15. כפר נוער – התייחסות לכל הקמפוס בכללותו.

מה נצלם לצורך הכנת תיקי שטח ותיקי מפעל?

 1. תיאור חיצוני: דרכי גישה למבנה, חצרות חיצוניים, חניות, כניסות למבנה, חזיתות, מרכזיות כיבוי אש, הידרנטים.
 2. מערכות בטיחות, שליטה ובקרה:מרכזיית כבאים ראשית, ארונות כיבוי, מערכת כריזה, ארונות חשמל ראשיים/חדרי חשמל.
 3. תיאור פנימי: מעליות, פירי מדרגות, ממ"קים, מרתפים, גג, מפסקי חשמל חירום, ארונות חשמל, פרוזדורים, יציאות חירום

*התמונות ימוספרו ולכל תמונה נצמיד תיאור וכיוון צילום

תיק המפעל מיועד להשגת היעדים הבאים:

 • הקמת מערך חירום ארגוני לצורך טיפול יעיל באירועי חומ"ס.
 • הקמת תשתית רב שנתית לשיפור הבטיחות ומערך החירום באתר.
 • מניעת סיכונים לשלום הציבור ולעובדי המפעל.
 • מניעת פגיעה ברכוש המפעל.
 • מניעת מפגעים, מטרדים, וזיהום אוויר ומקורות מים.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם