"תופרים לך חליפת בטיחות"

תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)

דף הבית » ספריה מקצועית » חוקים ותקנות » תקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה)

עזרה ראשונהתקנות הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), תשמ"ח-1988

בתקנות אלה :

"ארגז עזרה ראשונה" – כל אחד מאלה: מיתקן לטיפול עצמי, תיק עזרה ראשונה וערכה ניידת;

"מגיש מאומן" – אדם שמונה על ידי המעסיק להגיש עזרה ראשונה במקום עבודה, בהתאם לסעיף 148 לפקודה;

"ממונה על הציוד" – אדם שמונה על ידי המעסיק כאחראי על הימצאותם של פריטי עזרה ראשונה הנקובים בתוספת במקום עבודה בהתאם לתקנות אלה;

"מקום עבודה" – מקום שהותו של עובד עקב עבודתו;

"מיתקן לטיפול עצמי" – ארגז המורכב באופן קבוע במקום עבודה והמצוי בהישג ידם של מרב העובדים המכיל את הפריטים המיועדים לטיפול עצמי והמצוינים בחלק א' של התוספת

"עזרה ראשונה" – טיפול ראשוני בלבד שאפשר לתיתו במקום עבודה

"ערכת החיאה" – ערכה המכילה מסכת כיס ונתיב אויר

"ערכת חילוץ ומילוט" – ציוד שתכליתו מתן הגנה סבירה לאדם מפני אש, מסוג שאישר מפקח כבאות ראשי במשרד הפנים

"ערכה ניידת" – ערכה לעזרה ראשונה מיועדת לצוותים ניידים ולכל העובד במקום פתוח, המכילה את הפריטים המצויינים בחלק ג' של התוספת

"תיק עזרה ראשונה" – ערכה להגשת עזרה ראשונה על ידי מגיש מאומן המכילה את הפרטים המצוינים בחלק ב' של התוספת

תוספת:

כמויות הפריטים לפי חלקים ומספר העובדים:

עד 150 עובדים – ארגז עזרה ראשונה אחד על חלקיו לפי הצורך.

לכל 150 עובדים נוספים או חלק מהם – ארגז אחד נוסף

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם