"תופרים לך חליפת בטיחות"

נוהל מלגזנים חדש

הנדון: לימוד והדרכת נהיגה במלגזות

מבוא

א.      שר התחבורה חתם על תקנה 39 א(ח) לתקנות התעבורה, המחייבת אדם המבקש לנהוג ולהפעיל מלגזה, לקבל הדרכה לפי תכנית שאישרו רשות הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (תמ"ת), והיתר מאת רשות הרישוי.

ב.       בנוהל מפורטים ההיקף והתוכן של ההדרכה העיונית והמעשית שנקבעו על ידי אגף הרישוי והאגף לפיקוח על העבודה ואופן קבלת ההיתר ברשיון הנהיגה.

ג.  מטרות הנוהל

העלאת רמת הבטיחות בנהיגה והפעלת מלגזות לסוגיהן.

  • קביעת כללים להדרכת מפעילים והסמכת מדריכים.
  • יצירת נוהל אחיד ומחייב בכל הקשור להכשרת מפעילים ומדריכים למלגזות ומתן היתר לבתי ספר למלגזות שיעמדו בתנאים שקבעה רשות הרישוי.

נושאי ההכשרה המעשית:

במלגזה תעשייתית (א) – (ח)

(א)       נסיעה בקו ישר במסלול מוגדר.

(ב)       נסיעה בין חרוטים/חביות (סלאלום).

(ג)        עליה וירידה ממשטח משופע קבוע או נייד.בגובה של 8% שיפוע

(ד)       תנועה בתוך מחסן עם 3 שורות פנימיות לפחות המוגבלות לפי גודל המלגזה-ההגבלה

תהיה פיזית על ידי משטחים או דולבים וימנעו פניות רחבות.

(ה)       גישה למשטח לצורך הרמתו והכוונתו למקום מוגדר.

(ו)        הנחת מטען בגובה במקום מוגדר והורדתו.

(ז)        העברת מטען רחב במעבר צר.

(ח)       תרגול שימוש באביזרי הרמה/סל הרמה לאדם/ומאריכים.

הכשרה מעשית במלגזה טלסקופית

(א)       הנחת מטען בגובה באמצעות זרוע שליפה.

(ב)       שינוע מטען ללא מייצבים.

(ג)        התמקמות בעמדת עבודה ושימוש נכון במייצבים.

(ד)       תרגול החלפת אביזרי קצה.

(ה)       תרגול ושימוש בנתונים של טבלאות עומסים.

(ו)        תרגול שימוש בחבקים מענבים וו אונקל וכף העמסה.

Download הורדת קובץ מצורף

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם