"תופרים לך חליפת בטיחות"

תמצית מידע למפעיל מלגזה

דף הבית » ספריה מקצועית » חוקי תעבורה ומלגזנים » תמצית מידע למפעיל מלגזה

מפעיל מלגזה יקר!
מטרת חוברת זו, לספק לך מידע בסיסי, שישמש אותך בהפעלת המלגזה בעבודתך היומיומית.
המידע שמובא כאן מתבסס על חוקים ,תקנות, נהלים וכללי מקצוע מקובלים ואמור להוות
מידע משלים להעמקת הידע וההבנה של מפעיל מלגזה בכל הקשור לשמירה על הבטיחות
בהפעלת המלגזה.
אין בכוונת חוברת זו להחליף או לפרט חוק או תקנה אלא רק לתת תמצית בתחום הבטיחות בניסיון
לסייע לך להפעיל את המלגזה במקצועיות ובבטיחות.
השתמש במלגזה בתבונה ובזהירות!

הוראות כלליות למלגזנים

המלגזה היא כלי רכב ולפיכך, יש לנהוג בה במידת הזהירות בה נוהגים בכלי רכב אחרים. לכן על המלגזן לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות על מנת למנוע תאונות.

הנהג ינקוט באמצעי בטיחות כדלהלן:

 1. המלגזה תופעל רק על-ידי אדם בעל רשיון נהיגה, הבקיא בהפעלתה. אסור למסרה לידי אדם שאינו מורשה לנהוג בה.
 2. אל תשוחח עם אחרים בשעה שאתה מפעיל מלגזה
 3. מסלול הנסיעה צריך להיות גלוי כולו לעיניך
 4. במידה והמטען מסתיר את שדה הראייה, סע אחורנית. במידת הצורך – היעזר במכוון.
 5. אסור לעזוב את המלגזה בזמן שהמנוע פועל
 6. אסור להסיע אנשים במלגזה, אלא אם הותקן בה מושב מיוחד, אשר התקנתו אושרה ע"י בודק מוסמך וגורמי הבטיחות המקומיים (קצין בטיחות בתעבורה וממונה הבטיחות בעבודה) והוצאה תעודת ביטוח כחוק.
 7. בזמן הנסיעה יהיה המזלג קרוב ככל האפשר אל פני הקרקע. אין לנהוג במלגזה כשהמטען מורם.
 8. אסור לעצור את המלגזה באופן פתאומי, אלא במקרה חירום בלבד.
 9. אסור להעמיס מטען מעל העומס המותר שהוגדר ע"י היצרן ושצוין על המלגזה.
 10. בכניסה למחסנים וביציאה מהם, האט את המהירות.
 11. עצור לחלוטין את המלגזה לפני החלפת הילוכים (קדימה או אחורה).
 12. לפני הנסיעה אחורנית עם המלגזה, הבט לאחור וודא שהדרך פנויה.
 13. הרם והורד מטענים כאשר התורן מוטה במקצת לאחור.
 14. אסור להרים או להוריד מטענים בזמן הנסיעה אלא במרחק קצר לפני מקום הפריקה.
 15. הרם מטענים תמיד בשתי שיני המזלג.
 16. אסור להטות את התורן קדימה, אלא רק מעל מקום הפריקה, או בעת החניה.
 17. כאשר מסיימים עבודה במלגזה, יש להחנותה במקום שלא יפריע למעבר, להוריד מזלג עד למטה ולהצמיד את השיניים לאדמה כך שלא יהוו סכנה לעובדים ושבים
 18. בעת נסיעה בשטח משופע, על המטען להימצא תמיד במעלה השיפוע.

Download הורדת קובץ מצורף

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם