"תופרים לך חליפת בטיחות"

תכנית להדרכת ריענון לעבודה בגובה

דף הבית » ספריה מקצועית » עבודה בגובה » תכנית להדרכת ריענון לעבודה בגובה

ריענון לעבודה בגובהתכנית להדרכת ריענון עבודה בגובה:

עבודה בגובה היא הסיבה העיקרית לתאונות קטלניות בעבודה,

ולכן כל עבודה בגובה מחייבת הכשרה או הדרכה מתאימה.

בעת ביצוע עבודה בגובה יש לשמור על כללי הבטיחות שנקבעו בחוק ובתקנות, כגון שימוש בציוד מגן אישי או נוכחות אדם נוסף.

חייב להדריך את עובדיו לביצוע עבודה בגובה באמצעות מדריך לעבודה בגובה הרשום במרשם המינהל  וכן לספק לו את כל הציוד הנדרש לביצוע העבודה כשהוא במצב תקין ומותאם לעובד.

בסיום ההדרכה, מקבל העובד אישור המעיד על ההדרכה חתום בידי העובד המאשר את ביצוע ההדרכה והמדריך.

באישור זה רשומים תוקף המינוי ותחומי העבודה  בגובה המותרות לאותו עובד.

האישור נמסר למחזיק מקום העבודה והמחזיק מחוייב להציגו בפני מזמין עבודה בגובה או מפקח עבודה.

תכנית להדרכת ריענון לעבודה בגובה:

  1. עבודה על סולמות
  2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
  3. עבודה מתוך בימות הרמה מתרוממות ופיגומים ממוכנים
  4. עבודה בתוך מקום מוקף
  5. עבודה מעל לפיגומים נייחים
  6. עבודה מעל גגות
  7. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה

לכלל ההדרכות וההכשרות כאמור לעיל קיימת חובת השתלמות רענון. פרק זמן הרענון יהיה בכפוף לתעודה ההדרכה או ההכשרה, אך לא יעלה על שנתיים.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם