"תופרים לך חליפת בטיחות"

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות תלולים ושבירים)

דף הבית » ספריה מקצועית » עבודה בגובה » תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות תלולים ושבירים)

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים), התשמ"ו-6891

הגדרות:

גג" – לרבות תקרה

"גג חלקלק" – גג שפניו העליונים חלקים, רטובים או שנמצא עליהם חומר מחליק כלשהו.

"גג שביר" – גג שסוכך בחומר שביר.

"גג תלול" – גג ששיפועו עולה על 1 אפקי ל-6 אנכי.

"חומר שביר" – חומר לסיכוך גג שמבחינת חוזקו איננו בטוח לנשיאת משקלו של אדם.

כגון: לוחות מאסבסט-צמנט, לוחות אקריליים או לוחות מחומר פלסטי אחר, זכוכית, לוחות בידוד, לוחות מתכת או לוחות אחרים שמחמת טיבם, איכותם או מצבם נעשו בלתי בטוחים.

"לוח דריכה" – לוח, או מספר לוחות צמודים זה לזה, המשמש לעבודה על גג שביר, לרבות לוח זחילה.

מניעת נפילה:

  1. לא יועסק אדם בעבודה על גג שביר או תלול אלא אם כן ננקטו אמצעים שימנעו נפילתו, בהתחשב במבנה הגג, בשבירותו, בשיפועו או בהשפעת מזג האויר.
  2. לא יעבוד אדם על גג שביר או תלול אלא אם כן ננקטו אמצעים שימנעו נפילתו, בהתחשב במבנה הגג, בשבירותו, בשיפועו או בהשפעת מזג האויר.

שיטות בטיחות אחרות:

6 (א) הוראות תקנה 1 לא יחולו כאשר:

  1. גובה הנפילה אינו עולה על 6 מטרים
  2. המרישים הנושאים את חומר הסיכוך (הפטות) ערוכים כך שהם יוצרים מרובעים שאורך כל צלע שלהם אינו עולה על 50 סנטימטרים.
  3. מתחת לחומר הסיכוך קיימת רשת שתמנע נפילת העובד בעת שבירת חומר הסיכוך.
  4. מתחת לגג השביר נמתחה רשת שיש בכוחה לבלום בבטחה אדם הנופל לתוכה.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם