"תופרים לך חליפת בטיחות"

הדרכת חומרים מסוכנים

דף הבית » בית ספר למקצועות בטיחות » הדרכת חומרים מסוכנים

במפעלים בהם נעשה שימוש בחומרים מסוכנים, חובה להדריך את העובדים בנושא ולוודא כי הם מכירים את הסיכונים הנובעים משימוש בחומרים אלו ואת הדרכים לטפל בפגיעה מהם. בגלל הנזק הרפואי הרב שחומרים אלו גורמים, הן בגרימת מחלות מקצוע והן בתאונות עבודה, רצוי לבצע פעולות מניעה נכונות ולהדריך את העובדים בנושא. הדרכת חומרים מסוכנים אורכת בין 90 דקות ל- 4 שעות, בהתאם לסוגי החומרים ואופי העבודה בהם.

קיים מגוון רחב מאוד של חומרים מסוכנים, ולכל חומר מאפיינים וסיכונים משלו. חומרים מסוכנים עלולים לגרום לנזקים גופניים שונים: הרעלה וכוויות.

אירוע חומרים מסוכנים (חומ"ס) יכול להתרחש כתוצאה מסיבות שונות: תקלה טכנית, טעות אנוש, פגעי טבע, ועוד.
עם התרחשות אירוע חומרים מסוכנים ישנם צוותים מפעליים הניגשים לטפל במוקד האירוע. בנוסף, קיימים אמצעים רבים במפעלים המחזיקים חומרים מסוכנים שתפקידם להקטין את הסכנה הצפויה בעת אירוע, כגון: גלאים שונים במפעל שתפקידם להתריע על דליפה, מתזי מים, זרנוקי כיבוי, חומרי ספיגה ועוד.  גורמי החירום ערוכים לתת סיוע למתקן בהתמודדות עם האירוע.

הנושאים הנכללים בהדרכות:

  • מבוא לחומרים מסוכנים.
  • מאפייני החומרים המסוכנים.
  • תאימות בין חומרים.
  • שימוש נכון בחומרים מסוכנים.
  • MSDS.
  • אחסון נכון של חומרים.
  • שינוע חומרים בתוך המפעל ומחוצה לו.
  • טיפול רפואי בנפגע חומר מסוכן.
  • היערכות לטיפול באירועי חומרים מסוכנים.
  • נושאים נוספים בהתאם לדרישת הלקוח…

הדרכת חומרים מסוכנים

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם