"תופרים לך חליפת בטיחות"

ימי כשירות לממוני בטיחות

דף הבית » בית ספר למקצועות בטיחות » ימי כשירות לממוני בטיחות

ימי כשירות ימי כשירות לממוני בטיחות

ע"פ סעיף 3 (ב) בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), התשנ"ו- 1996,
בעל אישור כשירות חייב להשתתף מדי שנה, ב-8 ימי כשירות לפחות,
לקידום הידע בנושאי בטיחות וגיהות בעבודתו, במסגרת שיאשר מפקח  העבודה  הראשי.
חודש לפני פקיעת תוקף אישור כשירות ידווח לארגון הפיקוח על העבודה, על כל הימי כשירות בהן השתתף במהלך שלוש השנים האחרונות על מנת לחדש את האישור כשירות
 ימי השתלמות לממוני בטיחות הם דבר חשוב הן מבחינת החוק והן למען הכשירות והאיכות של ממונה הבטיחות במקום העבודה.
אנו מקיימים ימי כשירות לממוני בטיחות (מאושר ע"י מנהל הבטיחות), במהלך השנה לקבוצה קבועה של ממונים, שהתארגנה כדי לאפשר מחירים נמוכים ונושאים מעניינים.

השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם